z44588412909951e64038a6dc130df80be44abb12361e0.jpg

Bìa vải

Chất liệu vải, gắn mác đồng ăn mòn

Hà Nội: Số 95 Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm- Hà Nội

Email: dongsachhanoi@gmail.com

Điện thoại: 024 934 3909 - 096 236 8855

. .
.