Bìa da đỏ

 *Menu da

- Da màu đỏ

- Bên trong có lò xo và túi đựng nilon

- Nội dung bên ngoài ép chìm có nhũ (hoặc không nhũ)

 

  • other
  • other
  • other
  • other
  • other
  • other
  • other
  • other
  • other